En wikispace for GLU 5. - 10. 2015. HSN(Høgskolen i SørØst-Norge)


En wiki med studentoppgaver innenfor retorikk og sammensatte tekster, samt norskfaglig eksamen med iscenesatt uttrykk. En tretrinnsrakkett for digital ferdighet og kompetanse med faglig arbeid gjennom et studieår.

Arbeid med fag og transparent integrering i fagene har de siste årene vært en årlig foreteelse for studenter på Grunnskoleopplæringen 5. – 10. på HBV og tidligere HiVe. Det startet med prosjektet lærerutdanning for ungdomsskolelærere (LUT) i 2007, og har fortsatt over i den endrede lærerutdanningen med GLU 5. – 10.

I PEL, Norsk og Matematikk har integrering av digitale medier vært en unik prosess i GLU 5 -10. Den starter allerede i studentenes første år på lærerutdanningen. Alle startet et arbeid med PEL og skriftlige arbeider som skulle leveres i digitale mapper. Gjennom arbeidet fikk førsteårsstudenene sitt første møte med en “digital” lærerutdanning for mellom- og ungdomstrinn. Utover året møtte norskstudentene det digitale igjen i arbeid med faglige temaer som ordklasser, retorikk og sjangeren hypertekst. I tillegg til dette har studentene arbeidet med det multimodale gjennom forskjellige typer fortellinger.

Alt har vært en prosess for å føre studentene frem mot å utforme faglige digitale læringsressurser for bruk i skolen. Læremidler som utnytter de digitale fortrinn, og som ikke skal være lærebok, men et tillegg og forlengelse til disse. Dette arbeidet har ført til en eksamen hvor studentene presenterer sine læremidler for grunnskoleelever og praksislærere, for deretter å ha en pedagogisk samtale hvor de begrunner sine valg. Det kan også tillegges at studentene har opparbeidet seg en kompetanse og erfaringer gjennom Norsktema 1 og Norsktema 2 som deretter gjenbrukes
i den siste store oppgaven med Digitale læremiddel og iscenesatt uttrykk.